Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
eli
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
per vuosi
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande