Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Licence
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
eli
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
n° (numéro)
Används vid beställningar
per vuosi
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande