Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
eli
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
no. (numero)
Används vid beställningar
per vuosi
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande