Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
eli
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
per vuosi
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande