Arabiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
صباحاً
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
تقريبا
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
توقيت وسط أوروبا
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Används som titel för honorära personer
eli
أيْ
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
شَرِكة مُسَجَّلة
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
المحدودة
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
لا ينطبق
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
رقم
Används vid beställningar
per vuosi
كل سنة
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
مَساءً
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
اقلب الصفحة من فضلك
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
نائب الرئيس
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande