Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
proks. (proksimume)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
atn. (al la atento de)
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
CET (Centreŭropa Tempo)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
korp. (korpigita)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Lgt. (limigita)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/u (ne uzebla)
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
no. (numero)
č. (číslo)
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
BR (bonvolu reversi)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vicprezidanto)
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande