Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
proks. (proksimume)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
atn. (al la atento de)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
CET (Centreŭropa Tempo)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
t.e. (tio estas)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
korp. (korpigita)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Lgt. (limigita)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/u (ne uzebla)
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
no. (numero)
nr (nummer)
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
BR (bonvolu reversi)
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vicprezidanto)
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande