Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
proks. (proksimume)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
atn. (al la atento de)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
CET (Centreŭropa Tempo)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
korp. (korpigita)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Lgt. (limigita)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/u (ne uzebla)
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
no. (numero)
nr (numer)
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
BR (bonvolu reversi)
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vicprezidanto)
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande