Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
proks. (proksimume)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
atn. (al la atento de)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
文学学士
Typ av högskoleexamen
CET (Centreŭropa Tempo)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
korp. (korpigita)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Lgt. (limigita)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/u (ne uzebla)
不适用
Används då något inte går att tillämpas
no. (numero)
订购号
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
BR (bonvolu reversi)
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vicprezidanto)
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande