Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximately)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (to the attention of)
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (not applicable)
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
no. (number)
č. (číslo)
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (please turn over)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice president)
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande