Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximately)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (to the attention of)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est)
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (not applicable)
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
no. (number)
ตัวเลข
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (please turn over)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice president)
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande