Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximately)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (to the attention of)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (not applicable)
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
no. (number)
nr (nummer)
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (please turn over)
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice president)
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande