Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximately)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (to the attention of)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est)
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (not applicable)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
no. (number)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (please turn over)
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice president)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande