Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximately)
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (to the attention of)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
학사
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
전하
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est)
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (not applicable)
없음
Används då något inte går att tillämpas
no. (number)
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (please turn over)
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice president)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande