Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximately)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (to the attention of)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
文学学士
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (not applicable)
不适用
Används då något inte går att tillämpas
no. (number)
订购号
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (please turn over)
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice president)
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande