Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximately)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (to the attention of)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est)
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (not applicable)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
no. (number)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (please turn over)
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice president)
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande