Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem)
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximately)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (to the attention of)
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est)
eli
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltd. (limited)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (not applicable)
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
no. (number)
nro. (numero)
Används vid beställningar
p.a. (per annum)
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (please turn over)
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice president)
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande