Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

om morgenen
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (cirka)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attention)
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
BA (Bachelor)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
A/S (aktieselskab)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ikke tilgængelig
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
č. (číslo)
Används vid beställningar
pr. år (pro anno)
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
om eftermiddagen
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vende
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
vicedirektør
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande