Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

om morgenen
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (cirka)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attention)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
BA (Bachelor)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
dvs. (det vil sige)
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
A/S (aktieselskab)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ikke tilgængelig
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
ตัวเลข
Används vid beställningar
pr. år (pro anno)
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
om eftermiddagen
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vende
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
vicedirektør
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande