Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

om morgenen
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (cirka)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attention)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
BA (Bachelor)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
dvs. (det vil sige)
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
A/S (aktieselskab)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ikke tilgængelig
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
pr. år (pro anno)
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
om eftermiddagen
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vende
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
vicedirektør
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande