Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

om morgenen
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attention)
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
BA (Bachelor)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
dvs. (det vil sige)
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
A/S (aktieselskab)
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ikke tilgængelig
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nº. (número)
Används vid beställningar
pr. år (pro anno)
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
om eftermiddagen
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vende
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
vicedirektør
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande