Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

om morgenen
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (cirka)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attention)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
BA (Bachelor)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
A/S (aktieselskab)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ikke tilgængelig
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nr (numer)
Används vid beställningar
pr. år (pro anno)
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
om eftermiddagen
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vende
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
vicedirektør
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande