Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

om morgenen
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (cirka)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attention)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
BA (Bachelor)
文学学士
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
A/S (aktieselskab)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ikke tilgængelig
不适用
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
订购号
Används vid beställningar
pr. år (pro anno)
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
om eftermiddagen
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vende
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
vicedirektør
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande