Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

om morgenen
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (cirka)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attention)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
BA (Bachelor)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
dvs. (det vil sige)
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
A/S (aktieselskab)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ikke tilgængelig
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
pr. år (pro anno)
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
om eftermiddagen
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vende
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
vicedirektør
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande