Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

om morgenen
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (cirka)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attention)
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
BA (Bachelor)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
dvs. (det vil sige)
eli
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
A/S (aktieselskab)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ikke tilgængelig
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nro. (numero)
Används vid beställningar
pr. år (pro anno)
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
om eftermiddagen
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vende
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
vicedirektør
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande