Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

om morgenen
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (cirka)
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attention)
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
BA (Bachelor)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
A/S (aktieselskab)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ikke tilgængelig
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
no. (number)
Används vid beställningar
pr. år (pro anno)
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
om eftermiddagen
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vende
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
vicedirektør
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande