Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

صباحاً
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
تقريبا
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
توقيت وسط أوروبا
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
huzurunda
Används som titel för honorära personer
أيْ
yani
Används vid förtydligande
شَرِكة مُسَجَّلة
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
المحدودة
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
لا ينطبق
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
رقم
no. (numara)
Används vid beställningar
كل سنة
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
مَساءً
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
اقلب الصفحة من فضلك
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
نائب الرئيس
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande