Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

صباحاً
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
تقريبا
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Licencjat
Typ av högskoleexamen
توقيت وسط أوروبا
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
أيْ
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
شَرِكة مُسَجَّلة
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
المحدودة
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
لا ينطبق
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
رقم
nr (numer)
Används vid beställningar
كل سنة
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
مَساءً
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
اقلب الصفحة من فضلك
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
نائب الرئيس
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande