Tjeckiska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formellt, mycket artigt
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formellt, artigt
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formellt, direkt
Sofort fällig nach Wareneingang.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formellt, direkt
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Celková splatná částka je...
Formellt, direkt
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formellt, mycket artigt
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formellt, artigt
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formellt, artigt
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formellt, artigt
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formellt, direkt
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formellt, direkt
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formellt, mycket direkt
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formellt, mycket direkt
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formellt, artigt