Tjeckiska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formellt, mycket artigt
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formellt, artigt
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formellt, direkt
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formellt, direkt
Ödenecek toplam miktar ...
Celková splatná částka je...
Formellt, direkt
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formellt, mycket artigt
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formellt, artigt
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formellt, artigt
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formellt, artigt
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formellt, direkt
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formellt, direkt
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formellt, mycket direkt
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formellt, mycket direkt
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formellt, artigt