Ryska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formellt, mycket artigt
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formellt, artigt
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formellt, direkt
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Оплата сразу после доставки товара
Formellt, direkt
Ödenecek toplam miktar ...
Общая сумма...
Formellt, direkt
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Мы выписываем счета только в евро
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formellt, mycket artigt
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formellt, artigt
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formellt, artigt
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formellt, artigt
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formellt, direkt
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formellt, direkt
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Мы еще не получили оплату за...
Formellt, mycket direkt
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formellt, mycket direkt
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formellt, artigt