Portugisiska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Formellt, mycket artigt
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Encontra-se anexa a fatura nº.
Formellt, artigt
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Formellt, direkt
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Formellt, direkt
Ödenecek toplam miktar ...
O valor total a pagar é...
Formellt, direkt
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Formellt, mycket artigt
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Formellt, artigt
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Formellt, artigt
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Formellt, artigt
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Formellt, direkt
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Formellt, direkt
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Formellt, mycket direkt
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Formellt, mycket direkt
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Formellt, artigt