Svenska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formellt, mycket artigt
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formellt, artigt
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formellt, direkt
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formellt, direkt
Celková splatná částka je...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formellt, direkt
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formellt, mycket artigt
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formellt, artigt
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formellt, artigt
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formellt, artigt
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formellt, direkt
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formellt, direkt
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formellt, mycket direkt
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formellt, mycket direkt
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formellt, artigt