Nederländska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formellt, mycket artigt
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formellt, artigt
Proforma faktura bude poslána faxem.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formellt, direkt
Splatné ihned po obdržení zboží.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formellt, direkt
Celková splatná částka je...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formellt, direkt
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formellt, mycket artigt
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formellt, artigt
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formellt, artigt
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formellt, artigt
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formellt, direkt
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formellt, direkt
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formellt, mycket direkt
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formellt, mycket direkt
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formellt, artigt