Spanska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formellt, mycket artigt
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Encontrará adjunta la factura número...
Formellt, artigt
Proformafakturan kommer att faxas.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formellt, direkt
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formellt, direkt
Det totala betalningsbeloppet är ...
El monto total a pagar es...
Formellt, direkt
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formellt, mycket artigt
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formellt, artigt
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formellt, artigt
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formellt, artigt
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formellt, direkt
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formellt, direkt
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formellt, mycket direkt
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formellt, mycket direkt
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formellt, artigt