Ryska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formellt, mycket artigt
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formellt, artigt
Proformafakturan kommer att faxas.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formellt, direkt
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Оплата сразу после доставки товара
Formellt, direkt
Det totala betalningsbeloppet är ...
Общая сумма...
Formellt, direkt
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Мы выписываем счета только в евро
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formellt, mycket artigt
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formellt, artigt
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formellt, artigt
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formellt, artigt
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formellt, direkt
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formellt, direkt
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Мы еще не получили оплату за...
Formellt, mycket direkt
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formellt, mycket direkt
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formellt, artigt