Nederländska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formellt, mycket artigt
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formellt, artigt
Мы пришлем вам счет по факсу
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formellt, direkt
Оплата сразу после доставки товара
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formellt, direkt
Общая сумма...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formellt, direkt
Мы выписываем счета только в евро
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formellt, mycket artigt
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formellt, artigt
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formellt, artigt
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formellt, artigt
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formellt, direkt
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formellt, direkt
Мы еще не получили оплату за...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formellt, mycket direkt
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formellt, mycket direkt
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formellt, artigt