Svenska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formellt, mycket artigt
Encontra-se anexa a fatura nº.
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formellt, artigt
A fatura pro forma será enviada por fax.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formellt, direkt
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formellt, direkt
O valor total a pagar é...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formellt, direkt
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formellt, mycket artigt
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formellt, artigt
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formellt, artigt
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formellt, artigt
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formellt, direkt
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formellt, direkt
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formellt, mycket direkt
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formellt, mycket direkt
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formellt, artigt