Tjeckiska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formellt, mycket artigt
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formellt, artigt
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formellt, direkt
Płatne przy odbiorze.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formellt, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Celková splatná částka je...
Formellt, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formellt, mycket artigt
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formellt, artigt
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formellt, artigt
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formellt, artigt
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formellt, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formellt, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formellt, mycket direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formellt, mycket direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formellt, artigt