Danska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formellt, mycket artigt
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formellt, artigt
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formellt, direkt
Płatne przy odbiorze.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formellt, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Det totale beløb der skal betales er...
Formellt, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formellt, mycket artigt
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formellt, artigt
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formellt, artigt
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formellt, artigt
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formellt, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formellt, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formellt, mycket direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formellt, mycket direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formellt, artigt