Ryska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formellt, mycket artigt
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formellt, artigt
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formellt, direkt
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Оплата сразу после доставки товара
Formellt, direkt
Het te betalen totaalbedrag is ...
Общая сумма...
Formellt, direkt
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Мы выписываем счета только в евро
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formellt, mycket artigt
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formellt, artigt
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formellt, artigt
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formellt, artigt
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formellt, direkt
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formellt, direkt
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Мы еще не получили оплату за...
Formellt, mycket direkt
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formellt, mycket direkt
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formellt, artigt