Turkiska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Formellt, mycket artigt
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Formellt, artigt
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Formellt, direkt
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formellt, direkt
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Ödenecek toplam miktar ...
Formellt, direkt
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Formellt, mycket artigt
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Formellt, artigt
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Formellt, artigt
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Formellt, artigt
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Formellt, direkt
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formellt, direkt
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Formellt, mycket direkt
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Formellt, mycket direkt
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Formellt, artigt