Nederländska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formellt, mycket artigt
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formellt, artigt
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formellt, direkt
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formellt, direkt
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formellt, direkt
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formellt, mycket artigt
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formellt, artigt
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formellt, artigt
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formellt, artigt
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formellt, direkt
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formellt, direkt
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formellt, mycket direkt
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formellt, mycket direkt
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formellt, artigt