Polska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formellt, mycket artigt
随函附上...的发票号码...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formellt, artigt
该报价单的发票将传真给您。
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formellt, direkt
收到货物发票之后立即付款。
Płatne przy odbiorze.
Formellt, direkt
总支付额是...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formellt, direkt
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formellt, mycket artigt
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formellt, artigt
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formellt, artigt
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formellt, artigt
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formellt, direkt
请立即发送您的付款。
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formellt, direkt
我们还没有收到...的付款
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formellt, mycket direkt
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formellt, mycket direkt
如果您已发送付款,请忽略此信。
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formellt, artigt