Danska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formellt, mycket artigt
随函附上...的发票号码...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formellt, artigt
该报价单的发票将传真给您。
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formellt, direkt
收到货物发票之后立即付款。
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formellt, direkt
总支付额是...
Det totale beløb der skal betales er...
Formellt, direkt
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formellt, mycket artigt
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formellt, artigt
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formellt, artigt
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formellt, artigt
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formellt, direkt
请立即发送您的付款。
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formellt, direkt
我们还没有收到...的付款
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formellt, mycket direkt
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formellt, mycket direkt
如果您已发送付款,请忽略此信。
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formellt, artigt