Tjeckiska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formellt, mycket artigt
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formellt, artigt
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formellt, direkt
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formellt, direkt
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Celková splatná částka je...
Formellt, direkt
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formellt, mycket artigt
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formellt, artigt
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formellt, artigt
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formellt, artigt
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formellt, direkt
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formellt, direkt
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formellt, mycket direkt
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formellt, mycket direkt
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formellt, artigt