Danska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Merci de régler le montant suivant...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formellt, mycket artigt
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formellt, artigt
La facture pro forma sera faxée.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formellt, direkt
Réglable directement après réception des biens.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formellt, direkt
La montant total à payer est de...
Det totale beløb der skal betales er...
Formellt, direkt
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formellt, mycket artigt
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formellt, artigt
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formellt, artigt
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formellt, artigt
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formellt, direkt
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formellt, direkt
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formellt, mycket direkt
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formellt, mycket direkt
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formellt, artigt