Svenska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formellt, mycket artigt
Liitteenä lasku numero...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formellt, artigt
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formellt, direkt
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formellt, direkt
Koko maksettava summa on...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formellt, direkt
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formellt, mycket artigt
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formellt, artigt
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formellt, artigt
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formellt, artigt
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formellt, direkt
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formellt, direkt
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formellt, mycket direkt
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formellt, mycket direkt
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formellt, artigt