Italienska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Formellt, mycket artigt
Liitteenä lasku numero...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Formellt, artigt
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Formellt, direkt
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Formellt, direkt
Koko maksettava summa on...
Il totale dovuto è...
Formellt, direkt
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Formellt, mycket artigt
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Formellt, artigt
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Formellt, artigt
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Formellt, artigt
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Formellt, direkt
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Formellt, direkt
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Formellt, mycket direkt
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Formellt, mycket direkt
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Formellt, artigt