Thailändska | Fraser - Affärer | Fakturering

Fakturering - Redogörelse

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Formellt, mycket artigt
Vi trovos la fakturon no. ... por...
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Formellt, artigt
La proforma fakturo estos faksato.
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Formellt, direkt
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Formellt, direkt
La tuta pagebla kvanto estas...
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Formellt, direkt
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Formellt, väldigt direkt

Fakturering - Påminnelse

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Formellt, mycket artigt
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Formellt, artigt
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Formellt, artigt
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Formellt, artigt
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Formellt, direkt
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Formellt, direkt
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Formellt, mycket direkt
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Formellt, mycket direkt
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Formellt, artigt